درباره ما

ايـن واحـد صنفـي در سال ۱۳۷۴ تحت شمـاره ۳۳۴۸ در ثبت شـركتـها بثبت رسيـده و در هميـن ســال فعـاليت خــود را در زمينــه صنــايع بستــه بنــدي (كارتن سـازي) با شعـار كيفيت بهترين تبليـغ است شـرو ع به كـار نمـوده و در سال ۷۵ تـوانست از وزارت صنـايع مجـوز فعـاليت صنعتـي خـود را با تـوان توليـد  ۶۰۰ تـن در هر شيفت كاري دريـافت نمـايد

 

 

لــذا باگـذشـت بيـش از يـك دهــه خوشبختـــانه تـوانستـه با همــان شعــار كيفيت بهتـرين تبليغ مي باشد مشتــرياني كه دنبال كيفيت برتر و عـالـي بوده را از اين طــريق جــذب نمـايد و همـكاري صميمــانه اي را با توجه به توان توليـد خود نسبت به دستگـاه هاي تحت اختيـار بطـور متوسط در هر ساعت ۵۰۰۰  عدد و در هر شيفت كاري ۰۰۰/۴۰ كارتن تـوليد و به تعهـدات خـود بنحـو احسن عمل نمـايد و در اين راستـا تـوانسـته مشتـرياني كه بدنبـال كيفيت بـرتـر بـوده همچـون شـركت صنعتــي آمــــا - همـــا - گلــرنگ -  دوگـل پـلاسـت -  ســگال -  یـزد منگنـه -  بهـروفیـلم  ابـریشـم پـویـا - ولایـت پـلاستیـک - شیـر ایـلوار (کردکوی) - کشت و صنعت غرب   صنایع شیمیـايي  رنگین -  پـودینـه - کاشـی و سـرامیک بهسـرام -  شـورلول ایرانیان   مجتمع متالورژی پودر ایران-  شـرکت داروسـازی شفــا - شـركت سـهامـي صنــايع شيـر ايـران ( پــگاه ) مجتمــع كنسـرو سازي شيـلان فــرد - نهــاده هاي كشــاورزي ايــران كــود - كـاشي پـارس - كـاشي ايـرانا - ايـران خـودرو - سنـان شيمـي  پيشـروشيمـي -  مجتمـع كشـاورزي كنـدلوس -  سپيـدان - شـركت صنعتـي پرريزان  شـركت پـوشـا- شـركت صنعتي لبنيـات كــرمان و دهـها شـركت ديگر&#۳۹; رضـايت آنهـا را جلب و بهتـرين و زيـباترين بستـه بنـدي را جهت جـذب مشتـري بيشتـر به بازار ارائـه نمـايد. 

تماس با ما

نام:
پست الکترونیک:
گیرنده:
موضوع:
پیام:
کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
تصویر امنیتی:
 
 

 

تهران - خیابان ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ، برج سرو ساعی ط۱۷ واحد ۱۷۰۲

تلفن : ۸۸۷۱۸۰۵۸  الی ۶۰

فکس : ۸۸۷۲۰۴۲۲

پست الکترونیک :sseavafaei [at] gmail.com  ,  info [at] azincarton.com ,  sseavafaei [at] yahoo.com

نقشه راهنما