مشتریان

مشتـرياني كه بدنبـال كيفيت بـرتـر بـوده همچـون شـركت صنعتــي آمــــا - همـــا - گلــرنگ -  دوگـل پـلاسـت -  ســگال -  یـزد منگنـه -  بهـروفیـلم  ابـریشـم پـویـا - ولایـت پـلاستیـک - شیـر ایـلوار (کردکوی) - کشت و صنعت غرب   صنایع شیمیـايي  رنگین -  پـودینـه - کاشـی و سـرامیک بهسـرام -  شـورلول ایرانیان   مجتمع متالورژی پودر ایران-  شـرکت داروسـازی شفــا - شـركت سـهامـي صنــايع شيـر ايـران ( پــگاه ) مجتمــع كنسـرو سازي شيـلان فــرد - نهــاده هاي كشــاورزي ايــران كــود - كـاشي پـارس - كـاشي ايـرانا - ايـران خـودرو - سنـان شيمـي  پيشـروشيمـي -  مجتمـع كشـاورزي كنـدلوس -  سپيـدان - شـركت صنعتـي پرريزان  شـركت پـوشـا- شـركت صنعتي لبنيـات كــرمان و دهـها شـركت ديگر&#۳۹; رضـايت آنهـا را جلب و بهتـرين و زيـباترين بستـه بنـدي را جهت جـذب مشتـري بيشتـر به بازار ارائـه نمـايد. 

 

تماس با ما

نام:
پست الکترونیک:
گیرنده:
موضوع:
پیام:
کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
تصویر امنیتی:
 
 

 

تهران - خیابان ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ، برج سرو ساعی ط۱۷ واحد ۱۷۰۲

تلفن : ۸۸۷۱۸۰۵۸  الی ۶۰

فکس : ۸۸۷۲۰۴۲۲

پست الکترونیک :sseavafaei [at] gmail.com  ,  info [at] azincarton.com ,  sseavafaei [at] yahoo.com

نقشه راهنما