Administrator

علائم و نمادهای روی كارتن

بسته بندی

بسته بندی چهره كالاست. در یك تقسیم بندی كلی سه سطح اصلی می توان برای هر كالا در نظر گرفت. اول خود كالا كه خدمات مشكل گشا یا فواید اساسی آن را هنگام خرید انتظار دارند. شالوده كالا پاسخ به این پرسش است كه خریدار واقعاً چه چیز را می خرد؟ در سطح بعدی طراحان كالا بر مبنای شالوده كالا، یك كالای واقعی را به وجود می آورند كه بسته بندی در این سطح قرار می گیرد.

بسته بندی به همراه مواردی مثل طرح و نام تجاری و كیفیت به نحوی با هم تركیب می شوند كه ارائه فایده اصلی كالا امكانپذیر باشد. آخرین سطحی كه مورد توجه قرار می گیرد مزایای اضافی مثل خدمات پس از فروش، تضمین ها و نصب و شرایط تحویل است. بسته بندی سبب ساز اولین ارتباط مستقیم با مشتری است و تا حد زیادی وظیفه ارائه یك تصویر ذهنی مطلوب از كالا را به عهده دارد. از نظر روانی اولین برخورد و تصویری كه ما از اشخاص داریم مهمترین تصویر و تعیین كننده ترین است حتی در یادآوری اشخاص بعد از ۲۰ سال به ذهن ما می آید، این قاعده در مورد كالا هم صادق است. 
بسته بندی

آماری ۸۰۰۰ ساله از بسته بندی در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصیر و همچنین ظروف گلی و لعابی زمخت در بین النهرین و مصر كاربرد داشته است. در تعاریف جدید بسته بندی به معنی ساخت و تعبیه و تهیه ظرفی است كه سلامت كالای مظروف یا محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل و انبارداری و توزیع مصرف نهایی حذف كرده و از صدمات و خطرات احتمالی فیزیكی یا شیمیایی جلوگیری می كند.

به تعبیری بسته بندی، چراغ قرمزی است در برابر توقف عابران جلوی ویترین خرده فروشی ها و به حق آن را به عنوان «فروشنده خاموش» می شناسند. بسته بندی، چهره كالاست چون مشتری از طریق بسته بندی محصول را شناسایی می كند. بسته بندی پیام تولیدكننده را به خریدار می رساند و بین آنها ارتباط برقرار واطلاع رسانی می كند.

بسته بندی به محصول شخصیت می دهد و محافظت از كالا را دربرابر ضربه، رطوبت، شرایط اقلیمی، بوها، گازها، ارتعاش،میكرو ارگانیسم، فشار، متلاشی شدن و حشرات به عهده دارد. تعدادی از تئوریسین های بازاریابی از بسته بندی به عنوان پنجمین متغیر قابل كنترل بازار (در كنار محصول و قیمت و مكان و ترفیع) یاد می كنند. امروزه بسته بندی به عنوان یك صنعت دردنیا معرفی و مطرح می شودو برای آن انواع مختلفی برمی شمرند: در بعضی موارد بسته بندی پس از مصرف شدن محتوای اصلی كاربرد مجدد پیدا می كند یا اینكه پس از مصرف، دور ریخته می شود. در تقسیم بندی های دیگر بسته بندی را از نظر مواد اولیه (چوبی، مقوایی، كیسه ای، پلاستیكی) از نظر محتوایی (میوه جات، لوازم خانگی) از نظر تكنولوژی تولید (بسته بندی وكیوم روكش پلی اتیلن...) و از نظر مراحل تولید (بسته بندی برای مصرف كننده مثل شامپو و لوازم بهداشتی و ... بسته بندی برای حمل ونقل به منظور حفاظت و ایمنی ... بسته بندی بزرگ صنعتی مثل استفاده از پالت) تقسیم بندی می كنند.


ویژگی های بسته بندی مطلوب :
بسته بندی به عنوان یكی از ابزارهای مهم بازاریابی شناخته می شود و شركتها و دولتها برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن سود می برند. امروزه از بسته بندی فقط برای محافظت از كالا استفاده نمی شود، بلكه برای آن نقشها و مسؤولیت های زیادی قائلند از جمله اینكه ارزش افزوده ایجاد كند و به خریدار پرستیژ و اطلاعات دهد.باید مشتری را جلب كند، جذابیت داشته باشد، شخصیت و شأن مشتری را حفظ كند و به مصرف كننده احترام بگذارد. فرهنگ و ارزشها را در كشور هدف در نظر داشته باشد و از فرهنگی استفاده كند كه برای مردم لذتبخش است. نوع و جنس مواد اولیه از نظر بهداشتی و ایمنی مناسب انتخاب شود و سلامتی در مورد مصرف را تضمین كند. گفتنی است نباید هزینه بسته بندی آنقدر زیاد باشد كه بهای فروش كالا را نسبت به كالاهای مشابه غیرقابل رقابت كند.

باید طوری طراحی شود كه دسترسی به كالا راحت و به راحتی قابل حمل باشد، به خود كالا لطمه نزند و مطابق با استانداردها، مقررات بازار و كشور مورد نظر باشد. مواد مصرفی، قابل بازیافت باشد، تولید آشغال نكند و به محیط زیست لطمه نزند. (در كشور آلمان مدتها است جنبشی به نام «تفكر سبز» برای كنترل بسته بندی در برابر آسیب به طبیعت به وجود آمده است) بسته بندی باید طوری باشد كه قابلیت هدیه دادن را داشته و باشرایط آب وهوایی كشور مورد نظر همگون و هماهنگ باشد، اوزان كشور هدف را در نظر داشته باشد و فرهنگ و سلیقه و عادات خریداران در نظر گرفته شود و با ساختار بازار خرده فروشی سازگاری داشته و سطح درآمد و قدرت خرید مشتریان را در نظر داشته باشد.

تركیب صفات ظاهری بسته تداعی كننده مشابهت و تلقین كننده كیفیت برتر و رنگ آمیزی و اشكال و خطوط و رنگ و طرح مبین خواص كالا باشد. مواد تشكیل دهنده كالا را اعلام و مخابره و آنالیز محصول را ذكر و نحوه مصرف رابیان كند. چنانچه خطراتی درمورد مصرف وجود دارد ذكر كند و شرایط نگهداری و تاریخ مصرف و تاریخ تولید و قیمت و اندازه و حجم وزن و ارتفاع را بنویسد و براحتی و با كمترین كوششی قابل رؤیت باشد.

 

شرایط موثر بر کیفیت کارتن

رطوبت

با توجه به ینكه مقـوا و كاغذ از الیـاف چـوبی تهیه شده اند و با توجـه به خاصیت جـذب آب چـوب، بسـته هی ساختـه شده از كـاغذ و مقـوا به مرور زمان رطوبت نسبی محیط را جذب نموده و با محیط اطـراف به حالت تعادل در می یند. در صورت عدم استفاده از آهار و مواد افزودنی ضد رطـوبت؛ الیـاف رطـوبت را به خـود جذب می نمیند، همچنین پیوند بین الیاف سست تر می شود. در رطوبتهی بسیار بالا الیاف و لیـه هی كـاغذ و مقـوا از هـم جدا و متـلاشی می گـردند. رطـوبت مهمـترین عـامـل محیـطی مخـرب مقـوا، كـاغذ معمـولی و فـاقـد آهـار بـه شمار می رود.

دما

سبب خشك تر شدن الیاف می شود و اثر چندانی بر چسب و مقاومت كـاغذ و مقوی كارتن ندارد. ولی دمی بالا ممـكن است اسـت سـبب تغییر رنگ، قـوس برداشتن مقوا، سـوختن و به همـراه رطـوبت منجر به رشد عوامل بیولوژیكی و مخرب شود.

نور

نور اگر سبب افزیش دما نشود به تنهیی اثر چندانی روی كاغذ و مقوا نـداشته و فقط ممكن است سبب تغییر رنگ ظاهری، سطـحی و كـمرنـگ شدن علیم و تبلیغات چاپی روی آنها شـود. در صـورت استـفاده از چسب، نور سبب ضعیف شـدن بعضی از اتصـالها نیز می شود.

گرد و غبار

گـردو غبار ممـكن اسـت سبب سـست شـدن چسبهی بین لیه ها و فرسیش سطحی كاغـذ و مقوا شود ولی بطـور كلی اثر قابل توجهی بر آنها نمی گذارد.

اسید ها و بازها

كلیه اسیدهی غلیـظ قـوی مثل اسید سولـفوریك، اسد كلریدریك و ... بر كـاغذ و مقوا مـؤثر می باشـند. اسیـدهی ضعیـف و رقیـق نظیر؛ اسیـد استیك، اسید فـرمیك و غیره اثر كمـتری دارند. ین اثر بیشتر روی مقوا و كـاغذهی بدون پوشـش و یا كـاغذ و مقـواهیی كه آهـار چندانی ندارند مشهودتر است. قلییی ها نیز با غلظت بالی ۱۷% بر كاغذ و مقوا اثر می گذارند.

روغنها و مواد چـرب روغنها و مواد چـرب از مقاومتهی كاغذ می كاهند و استحكام اولیه آنها را كاهش می دهند (مگر آنه بصورت مقاوم به چربی تهیه شده باشند یا با مواد دیگر پوشش یا لمینت گردیده باشند).

صدمات وارده به کارتن

شکل صدمات تاثیر نهایی عامل تاثیر نوع
شکستگی و خرابی کارتن فشار عمودی انبارش فیزیکی
ساییدگی -شکست- خرابی لرزش- ضربه- فشار حمل و نقل
خوردگی واکنش های شیمیایی آلودگی هوا هوا و اقلیم
چین خوردگی - ترکیدگی فشار - انبساط فشار هوا
تخریب -آلودگی- خوردگی مرطوب شدن باران
تغییر رنگ ،شکنندگی اثرات نور- سرد و گرم شدن نور خورشید
تخریب و ضایعات تهاجم حمله جانوران بیولوژیکی
پوسیدگی، تجزیه ،تخریب و ضایعات تهاجم کپکها قارچها باکتریها

فرایند ساخت مقوا


ابتدا كاغذ مخصوص فلوت وارد دستگاه سينگل فيسر مي شود و بين دو نورد كنگره اي بالايي و پاييني قرارمي گيرد. نوردها دندانه دندانه بوده و از جنس بسيار سخت مي باشند. كاغذ پس از عبور از بين كنگره هاي مابين دو نورد بصورت موج دار در مي آيد و در اثر اين عمل مقاومت خمشي ورق افزايش مي يابد. كاغذ كنگره اي توليد شده (فلوت) به وسيله انگشتي يا تيغه هاي برنجي به سمت دستگاه چسب زني هدايت مي شود. ابتدا چسب از تشتك مربوطه بوسيله يك نورد برداشته شده و نورد تنظيم كننده چسب، كنگره را به چسب آغشته مي نمايد. نورد اخير به منظور تنظيم و يكنواخت نمودن چسب بكار مي رود. سپس فلوت آغشته به چسب با يك ورق لاينر روي هم قرار گرفته و در اثر فشار و حرارت، مقواي تك روكشه تهيه مي شود. براي تهيه مقواي سه لايه، در ماشين چسب زني مقواي تك روكشه حاصل با يك لايه ديگر از كاغذ لاينر بهم چسبيده و مجدداً با حرارت و فشار نورد مي شوند.


۱: پيش گرم كن،

۲: نوردهاي كنگره كن،

۳: چسب زني،

۴: پل ذخيره،

۵: صفحات داغ خشك كن،

۶: رولهاي فشارنده،

۷: برش طولي،

۸: برش عرضي

تاریخچه ساخت کاغذ

۱- مقدمه:

صنعت كاغذسازي از جمله صنايع خيلي قديمي است كه در طي قرون گذشته توانسته است با تلفيق هنر، تجربه، علم و تكنولوژي مدرن، از چوب و مواد ليگنوسلولزي، ماده‌اي ظريف و با خواص متفاوت بنام كاغذ را توليد كند. كاغذ از زمان پيدايش خود از جمله قابل اعتمادترين وسيله ذخيره و نقل و انتقال دانش و انديشه‌هاي بشري بوده و بدون آن انتقال افكار و تجربيات انسانها، القاي آن به نسلهاي بعدي و اشاعه علوم و دانش بشري مشكل و شايد هم غيرممكن بود. با توجه به نقش اساسي و كاربردهاي متعدد كاغذ در صنايع مختلف، امروزه چنين نتيجه‌‌گيري مي‌شود كه افزايش مصرف سرانه كاغذ نشان دهندة غناي سيستم فرهنگي جوامع بوده و شاخص رشد و درآمدهاي ملي و توسعه تكنولوژيكي آنها مي‌باشد.  .

۱-۲- تاريخچه ساخت كاغذ:

ساخت اولين كاغذي كه شبيه كاغذهاي امروزي است به فردي چيني به نام تساي لوا نسبت داده مي‌شود كه در سال ۱۰۵ بعد از ميلاد با زدن و كوبيدن پارچه‌هاي كهنه، طناب و تورهاي قديمي ماهيگيري در داخل ظرفي از آب، الياف آنها را از هم جدا و اين مخلوط را روي غربال ظريفي از جنس بامبو آبگيري و ورقه بدست آمده را در آفتاب خشك مي‌كرده است.

كاغذسازي به اين شيوه به كندي به سمت غرب گسترش يافت و ابتدا، به ژاپن و سپس به سمرقند راه يافت، كاغذ از سمرقند به كشورهاي اسلامي رسيد. فضل ابن يحيي برمكي نخستين كسي بود كه در بغداد كارخانه كاغذسازي داير كرد، در قرن چهارم هجري قمري كاغذسازي در بغداد رواج تام داشت. از مشهورترين شهرهاي ايران كه در كاغذسازي شهرت داشته، «خونا» يا «خونج» بوده كه زماني به «كاغذ كنان» معروف بوده است.

نخستين کارخانه‌ى کاغذسازى ايران پيش از جنگ جهانى دوم بنيان‌گذارى شد، اما چندان موفق نبود تا اين که بيش از ۵۰ سال پيش دستگاه کاغذساز دست دومى به ايران وارد شد و در کرج به کار انداخته شد. کاغذهاى ساخت اين کارخانه نيز نتوانست با کاغذ خارجى رقابت کند و آن کارخانه به‌زودى به‌صورت کارخانه‌ى مقواسازى درآمد. در سال ۱۳۲۶ خورشيدى نيز شرکتى با سرمايه‌گذارى حسن‌على حکمت، دکتر صلح‌دوست، عيسائيان و چند نفر ديگر، در ورامين بنيان‌گذارى شد که کاغذهاى باطله‌ى ادراه‌ها و سازمان‌ها خوراک آن بود. سپس، در سال ۱۳۴۶ شرکتى به نام شرکت سهامى کاغذ پارس با سرمايه‌ى اوليه‌ى ۵۵۰ ميليون ريال در هفت‌تپه بنيان‌گذارى شد و نخستين کارخانه‌ى کاغذسازى ايران در سال ۱۳۴۹ کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۵۲، بزرگ‌ترين کارخانه‌ى کاغذسازى ايران به نام مجتمع صنايع چوب و کاغذ ايران(چوکا) با مشارکت وزارت صنايع(۶۰ درصد سهام) وزارت کشاورزى و عمران روستايى(۴۰ درصد سهام) در کيلومتر شش جاده‌ى رضوان‌شهر به تالش بنيان‌گذارى شد و در سال ۱۳۵۷ کار خود را آغاز کرد. انقلاب به بسته‌شدن بسيارى از کارخانه‌ها از جمله همين کارخانه‌ى کاغذسازى انجاميد که بيش‌تر از سوى خارجى‌ها اداره مى‌شد. از سال ۱۳۶۱ تلاش‌هاى برنامه‌ريزى شده‌اي براى راه اندازى دوباره‌ توليد کاغذ آغاز شد و با تحويل کارخانه به سازمان صنايع ملى ايران در سال ۱۳۶۴، اين تلاش‌ها به بار نشست و از آن سال   اين کارخانه در کار ساختن کاغذ فعال شد.

ترتيب زماني گسترش كاغذسازي به غرب
۱۰۵

اختراع كاغذسازي بوسيله تساي لوا در چين
۷۵۱

كاغذ ساخته شده در سمرقند (اولين مكان در خارج از چين براي ساخت كاغذ)
۸۰۷

كاغذ ساخته شده در ژاپن
۹۰۰

كاغذ ساخته شده در مصر
۱۱۴۷

كاغذ ساخته شده در فرانسه
۱۱۵۰

كاغذ ساخته شده در اسپانيا
۱۲۷۶

كاغذ ساخته شده در ايتاليا
۱۴۲۰

كاغذ ساخته شده در هند
۱۴۹۵

كاغذ ساخته شده در انگلستان
۱۵۷۶

كاغذ ساخته شده در روسيه
۱۵۹۱

كاغذ ساخته شده در اسكاتلند
۱۶۹۰

كاغذ ساخته شده در امريكا

توسعه و پيشرفت زماني اختراعات تكنيكي اصلي اوليه
۱۰۵ بعد از ميلاد

اختراع كاغذسازي توسط تساي لوا در چين
۷۰۰

اولين گزارش ارائه شده از آهارزني كاغذ
۱۲۸۲

اولين مورد استفاده از مارك‌ها در كاغذ (ته نقش‌ها در كاغذ) (ايتاليا)
۱۶۸۰

اختراع خمير زن هلندر (هلند)
۱۷۶۴

اولين مورد اندود كردن كاغذ در اروپا (انگلستان)
۱۷۷۴

كشف كلر كه بعدها در رنگبري كاغذ استفاده گرديد
۱۷۹۶

اولين مورد واگذاري و مطابقت عمل برجسته كاري (انگلستان)
۱۷۹۸

اختراع ماشين كاغذ توسط نيكولا لويي روبر (فرانسه)
۱۸۰۷

اولين تجربه آهار زني داخلي
۱۸۰۹

اختراع شكل دهنده استوانه اي (Former) توسط Jhon Dickinson (انگلستان)
۱۸۱۷

نخستين ماشين كاغذ ارائه شده در انگلستان
۱۸۲۰

اختراع سيلندرهاي خشك كن ماشين كاغذ (انگلستان)
۱۸۲۳

نخستين مورد استفاده سنگ گچ براي پر نمودن كاغذ (بعنوان پركننده)
۱۸۲۴

اختراع ماشين خميرسازي مقوا
۱۸۲۵

اختراع Dandy Roal براي ايجاد نقش برجسته برروي كاغذ (انگلستان)
۱۸۴۰

اختراع فرآيند خميرسازي SGW (آلمان)
۱۸۵۱

اختراع فرآيند خميرسازي شيميايي سودا (امريكا)
۱۸۵۶

كشف جوهر رنگي استفاده شده در كاغذ رنگي (آلمان)
۱۸۵۶

نخستين امتياز اعطاء شده به كاغذ موج دار
۱۸۵۷

اختراع فرآيند خميرسازي شيمايي سولفيت (فرانسه)
۱۸۶۴

اختراع فلت هاي پرس ماشين كاغذ (امريكا)
۱۸۸۴

اختراع فرآيند خميرسازي سولفيد (امريكا)
۱۸۸۷

اختراع آزمايشگر مولن - نخستين ابزار تست كردن (امريكا)
۱۹۲۱

نخستين مورد استفاده از كاج اسپروس آلاباما در كاغذسازي
۱۹۴۵

توسعه و پيشرفت تكنولوژي بكارگيري
۶۵-۱۹۵۰

تكميل فرآيند رنگبري دي‌اكسيد كلر و افزايش بكارگيري جنگلهاي امريكاي‌جنوبي در كاغذ سازي

۱-۳- فرايندهاي توليد كاغذ:
بطور كلي فرايندهاي توليد خمير كاغذ را مي‌توان به دو دسته بزرگ تقسيم كرد:

ـ فرايندهاي مكانيكي

ـ فرايندهاي شيميايي

در فرايندهاي مكانيكي براي جدا كردن الياف از يكديگر از انرژي مكانيكي در حضور آب استفاده مي‌شود ولي در فرايندهاي شيميايي براي جدا كردن الياف از يكديگر با استفاده از انرژي شيميايي ليگنين را حل و خارج مي كنند.

مهمترين فرايندهاي خميرسازي مكانيكي عبارتند از:

* چوب آسياب شده (SGW) Stone Ground Wood

* مكانيكي ـ پالايشي (RMP) Refiner Mechanical Pulping

* مكانيكي ـ گرمايي (TMP) Thermo Mechanical Pulping

* مكانيكي ـ شيميايي ـ گرمايي  (CTMP) Chemi – Termomechanical Pulping

* مكانيكي با پروكسيد قليايي   (APMP) Alkaline Peroxide Mechanical Pulping

از فرايندهاي مهم خميرسازي شيميائي مي‌توان فرايند كرافت (سولفات) و فرايند سولفيت را نام برد.

در روش خميرسازي كرافت، خرده‌چوبها در دماي oC۱۵۰ و بالاتر در يك مايع پخت محتوي قليا و سولفيد سديم پخته مي‌شود، در اين شرايط ليگنين حل شده و خميري توليد مي‌شود كه با مصرف مقدار كمي انرژي به الياف تبديل خواهد شد. خمير حاصل در چند مرحله شستشو مي‌شود تا مواد شيميايي باقي مانده و حل شده از آن خارج شوند. اين خمير تيره رنگ است و براي تبديل به كاغذ چاپ و تحرير مناسب نمي‌باشد ولي از آن مي‌توان در تهيه كاغذهاي بسته‌بندي و كاغذ پاكت و كيسه با خواص مقاومتي زياد استفاده كرد. همچنين از خمير كرافت در صورت رنگبري مي‌توان خمير سفيد شده جهت توليد

به غير از فرايندهاي مكانيكي و شيميايي، فرايندهاي ديگري رشد و تكوين يافته اند كه بين اين دو فرايند مي‌باشند، مانند فرايند خميرسازي سولفيت خنثاي نيمه شيميايي (NSSC) و فرايند خميرسازي شيميايي ـ مكانيكي (CMP). فرايند خميرسازي NSSC فرايندي است كه در آن خرده‌چوبها، معمولاً پهن‌برگان، را در مايع پختي متشكل از سولفيت سديم و كربنات سديم (يا قلياهاي ديگر)، در pH ۷ تا ۹ مي‌پزند، سپس بطور مكانيكي ليفي مي‌كنند، باز مورد استفاده مي‌تواند سديم يا آمونيوم باشد، اين فرايند بيشتر به منظور توليد خمير مناسب براي لايه كنگره‌اي مقوا اجرا مي‌شود. خميرسازي به روش   CMP فرايندي است كه در آن، ابتدا خرده‌چوبها را تحت تأثير نسبتاً شديد مواد شيميايي قرار مي‌دهند و سپس در فشار معمولي پالايش كرده و به خمير تبديل مي‌كنند، بازده اين نوع فرايندها بين ۸۰% تا ۹۰% متغير است.

-۴- انواع كاغذها:

براي كاربردهاي گوناگون، كاغذهاي مختلفي ساخته و مصرف مي‌شود كه خصوصيات و خواص متفاوتي با يكديگر دارند.

بطور مثال: كاغذ چاپ و تحرير، كاغذ روزنامه، كاغذهاي بهداشتي و كاغذهاي بسته‌بندي از انواع مختلف كاغذ هستند. يكي از خصوصياتي كه وجه تمايز كاغذهاي گوناگون است «گراماژ» يا «وزن پايه» مي‌باشد  . گراماژ به معني وزن واحد سطح ورق كاغذ مي‌باشد كه معمولاً به gr/m۲ بيان مي‌شود. تغييرات گراماژ در كاغذها به معني تغييرات در نوع مصرف آنها خواهد بود. كاغذها از نظر گراماژ  داراي انواع مختلفي مي‌باشند:

دستمال كاغذي وحوله‌اي
۵۷-۱۳

كاغذ روزنامه
۴۹

كاغذ كيسه و ساك
۹۸-۴۹

كاغذ اوراق بهادار
۹۰-۷۵-۶۰-۴۸

مقواي پوشه
۳۶۶-۱۶۳

كاغذ پوشش‌دار
۵۸۶-۱۹۵

لايه مياني كنگره‌اي
۱۲۷

كاغذ كرافت
۱۸۶-۱۶۱-۱۲۷

مقواي روكش
۴۳۹-۳۳۷-۲۲۹-۲۰۵

اطلاعات مفید صنعت کارتن سازی

بسته بندی چهره كالاست. در یك تقسیم بندی كلی سه سطح اصلی می توان برای هر كالا در نظر گرفت. اول خود كالا كه خدمات مشكل گشا یا فواید اساسی آن را هنگام خرید انتظار دارند. شالوده كالا پاسخ به این پرسش است كه خریدار واقعاً چه چیز را می خرد؟ در سطح بعدی طراحان كالا بر مبنای شالوده كالا، یك كالای واقعی را به وجود می آورند كه بسته بندی در این سطح قرار می گیرد.

بسته بندی به همراه مواردی مثل طرح و نام تجاری و كیفیت به نحوی با هم تركیب می شوند كه ارائه فایده اصلی كالا امكانپذیر باشد. آخرین سطحی كه مورد توجه قرار می گیرد مزایای اضافی مثل خدمات پس از فروش، تضمین ها و نصب و شرایط تحویل است. بسته بندی سبب ساز اولین ارتباط مستقیم با مشتری است و تا حد زیادی وظیفه ارائه یك تصویر ذهنی مطلوب از كالا را به عهده دارد. از نظر روانی اولین برخورد و تصویری كه ما از اشخاص داریم مهمترین تصویر و تعیین كننده ترین است حتی در یادآوری اشخاص بعد از ۲۰ سال به ذهن ما می آید، این قاعده در مورد كالا هم صادق است.

تماس با ما

نام:
پست الکترونیک:
گیرنده:
موضوع:
پیام:
کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
تصویر امنیتی:
 
 

 

تهران - خیابان ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ، برج سرو ساعی ط۱۷ واحد ۱۷۰۲

تلفن : ۸۸۷۱۸۰۵۸  الی ۶۰

فکس : ۸۸۷۲۰۴۲۲

پست الکترونیک :sseavafaei [at] gmail.com  ,  info [at] azincarton.com ,  sseavafaei [at] yahoo.com

نقشه راهنما