شرایط موثر بر کیفیت کارتن

رطوبت

با توجه به ینكه مقـوا و كاغذ از الیـاف چـوبی تهیه شده اند و با توجـه به خاصیت جـذب آب چـوب، بسـته هی ساختـه شده از كـاغذ و مقـوا به مرور زمان رطوبت نسبی محیط را جذب نموده و با محیط اطـراف به حالت تعادل در می یند. در صورت عدم استفاده از آهار و مواد افزودنی ضد رطـوبت؛ الیـاف رطـوبت را به خـود جذب می نمیند، همچنین پیوند بین الیاف سست تر می شود. در رطوبتهی بسیار بالا الیاف و لیـه هی كـاغذ و مقـوا از هـم جدا و متـلاشی می گـردند. رطـوبت مهمـترین عـامـل محیـطی مخـرب مقـوا، كـاغذ معمـولی و فـاقـد آهـار بـه شمار می رود.

دما

سبب خشك تر شدن الیاف می شود و اثر چندانی بر چسب و مقاومت كـاغذ و مقوی كارتن ندارد. ولی دمی بالا ممـكن است اسـت سـبب تغییر رنگ، قـوس برداشتن مقوا، سـوختن و به همـراه رطـوبت منجر به رشد عوامل بیولوژیكی و مخرب شود.

نور

نور اگر سبب افزیش دما نشود به تنهیی اثر چندانی روی كاغذ و مقوا نـداشته و فقط ممكن است سبب تغییر رنگ ظاهری، سطـحی و كـمرنـگ شدن علیم و تبلیغات چاپی روی آنها شـود. در صـورت استـفاده از چسب، نور سبب ضعیف شـدن بعضی از اتصـالها نیز می شود.

گرد و غبار

گـردو غبار ممـكن اسـت سبب سـست شـدن چسبهی بین لیه ها و فرسیش سطحی كاغـذ و مقوا شود ولی بطـور كلی اثر قابل توجهی بر آنها نمی گذارد.

اسید ها و بازها

كلیه اسیدهی غلیـظ قـوی مثل اسید سولـفوریك، اسد كلریدریك و ... بر كـاغذ و مقوا مـؤثر می باشـند. اسیـدهی ضعیـف و رقیـق نظیر؛ اسیـد استیك، اسید فـرمیك و غیره اثر كمـتری دارند. ین اثر بیشتر روی مقوا و كـاغذهی بدون پوشـش و یا كـاغذ و مقـواهیی كه آهـار چندانی ندارند مشهودتر است. قلییی ها نیز با غلظت بالی ۱۷% بر كاغذ و مقوا اثر می گذارند.

روغنها و مواد چـرب روغنها و مواد چـرب از مقاومتهی كاغذ می كاهند و استحكام اولیه آنها را كاهش می دهند (مگر آنه بصورت مقاوم به چربی تهیه شده باشند یا با مواد دیگر پوشش یا لمینت گردیده باشند).

صدمات وارده به کارتن

شکل صدمات تاثیر نهایی عامل تاثیر نوع
شکستگی و خرابی کارتن فشار عمودی انبارش فیزیکی
ساییدگی -شکست- خرابی لرزش- ضربه- فشار حمل و نقل
خوردگی واکنش های شیمیایی آلودگی هوا هوا و اقلیم
چین خوردگی - ترکیدگی فشار - انبساط فشار هوا
تخریب -آلودگی- خوردگی مرطوب شدن باران
تغییر رنگ ،شکنندگی اثرات نور- سرد و گرم شدن نور خورشید
تخریب و ضایعات تهاجم حمله جانوران بیولوژیکی
پوسیدگی، تجزیه ،تخریب و ضایعات تهاجم کپکها قارچها باکتریها

Trackback URI: http://azincarton.com/index.php/trackback/4
برای ارسال نظر میبایستی عضو سایت شوید، لطفا لاگین کنید و یا عضو شوید.

تماس با ما

نام:
پست الکترونیک:
گیرنده:
موضوع:
پیام:
کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
تصویر امنیتی:
 
 

 

تهران - خیابان ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ، برج سرو ساعی ط۱۷ واحد ۱۷۰۲

تلفن : ۸۸۷۱۸۰۵۸  الی ۶۰

فکس : ۸۸۷۲۰۴۲۲

پست الکترونیک :sseavafaei [at] gmail.com  ,  info [at] azincarton.com ,  sseavafaei [at] yahoo.com

نقشه راهنما